Rider : Takashi Tsukamoto Location : Tsugaike Kogen